سرویس ها

فالوور واقعی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
65 فالوور ایرانی (با عکس پروفایل و پست) توضیحات 99,000  تومان 10000/50 فعال
74 فالور خانم ایرانی(باعکس پروفایل و پست) - 109,000  تومان 10000/50 فعال
64 فالوور میکس حداقل 100 عدد توضیحات 18,000  تومان 350000/100 فعال
لایک پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
5 لایک اینستاگرام توضیحات 8,000  تومان 100000/100 فعال
50 لایک با سرعت خیلی بالا توضیحات 11,000  تومان 100000/20 فعال
66 لایک 100 درصد ایرانی(همه پست و عکس پروفایل دارند) توضیحات 30,000  تومان 50000/50 فعال
75 لایک خانم 100 درصد ایرانی(همه پست و عکس پروفایل دارند) توضیحات 35,000  تومان 20000/50 فعال
76 لایک مرد 100 درصد ایرانی(همه پست و عکس پروفایل دارند) توضیحات 35,000  تومان 20000/50 فعال
کامنت پست اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
67 کامنت دلخواه ایرانی(پست و عکس پروفایل دارند)هر 100 کامنت 25 هزار تومان توضیحات 250,000  تومان 1000/5 فعال
68 کامنت دلخواه خانم ایرانی(پست و عکس پروفایل دارند)هر 100 کامنت 35 هزار تومان توضیحات 350,000  تومان 1000/5 فعال
69 کامنت دلخواه مرد ایرانی(پست و عکس پروفایل دارند)هر 100 کامنت 45 هزار تومان توضیحات 450,000  تومان 200/5 فعال
فروش پیج آماده
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
54 پیج آماده اینستاگرام 100 کا تا یک میلیون ممبر توضیحات 19,900  تومان 1500000/100000 فعال
ویوی اینستاگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
33 ویوی اضطراری با سرعت بالا توضیحات 15,000  تومان 100000/500 فعال
تبلیغات برای جذب فالوور هدفمند و فعال
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
36 منشن فالوورهای یک پیج در پست شما توضیحات 300,000  تومان 10000/1000 فعال
37 منشن لیست افراد در پست شما توضیحات 280,000  تومان 10000/1000 فعال
خدمات تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
40 ممبر تلگرام توضیحات 70,000  تومان 300000/10 فعال
اکسپلور
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر وضعیت عملیات ها
29 سیو پست توضیحات 12,000  تومان 5000/20 فعال
30 ایمپریشن + ریچ + ویزیت پست توضیحات 20,000  تومان 100000000/100 فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد